เปิดรับข้อเสนอโครงการPre-Talent Mobility

สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 หมดเขต 31 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 061 273 2266 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม http://talentmobility.uru.ac.th/…/storage/d…/JydVQZ5zIB.docx เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดูเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ ที่ http://talentmobility.uru.ac.th/…/…/documents/wuj8vEm6DW.pdf

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 1

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 <a href='http://talentmobility.uru.ac.th/public/storage/documents/s7OyzspdtD.pdf'>ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 1</a> หรือไปที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด คลิกที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 <a href='http://talentmobility.uru.ac.th/public/storage/documents/aaS6bfHsIE.pdf'>ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 2</a> หรือไปที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด คลิกที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการ การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย”

โครงการ "การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563