image_57

ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครรงาน และรายละเอียดตำแหน่ง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เช่น
(file:doc) คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
(file:pdf) คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร