ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

ฐานข้อมูลคณาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถกดลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญสามารถกดลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

 

Talent Mobillity Rajabhat Uttaradit

 

 

หน่วยงานในเครือข่าย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอวช.

สกอ.

สกว.

สวทช.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

วช.

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

 

 

ข้อมูลความเชี่ยวชาญอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

10/09/2020 17:33

สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครรงาน และรายละเอียดตำแหน่ง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เช่น
(file:doc) คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร
(file:pdf) คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

โครงการ"การพัฒนาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ (New Talent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม"

11/08/2020 11:55

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "การพัฒนาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ (New Talent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม"รุ่นที่ 1
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อาคารวิทยาการจัดการชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

และกิจกรรม นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.20 น. ณ ห้องพิชัยยุทธ ชั้น 5 ตึกภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โครงการ การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย”

03/08/2020 15:13

โครงการ "การเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่าย" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 2

04/07/2020 00:17

ประกาศผลการพิจารณา Pre-Talent Mobility รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Pre-Talent Mobility รอบที่ 2

หรือไปที่เมนูเอกสารดาวน์โหลด คลิกที่ ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

นักวิจัย