ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.GIS 2.GPS/GNSS 3.Communities Water Management 4.Communities Based Research

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์