ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Public Health

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น