อาจารย์มนตรี​ ต่อ​วัฒน​บุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มนตรี​ ต่อ​วัฒน​บุญ