รองศาสตราจารย์กัสมา กาซ้อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐกิจชุมชน ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรทฤษฎีใหม่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์กัสมา กาซ้อน