อาจารย์พรรณ​รัตน์​ หวัง​เอื้อ​อัต​ต​ชน​

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษา,สังคม,วัฒนธรรม​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรรณ​รัตน์​ หวัง​เอื้อ​อัต​ต​ชน​