อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์กราฟิก,แอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ,ถ่ายภาพตัดต่อวีดีโอ และอื่นๆ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อภินันท์   ปานเพชร