อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม,การจัดการอุตสาหกรรม,โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ