ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิ​กาญจน์​ จัน​ทร์มา​ทอง​

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยา​ของ​พืช​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิ​กาญจน์​ จัน​ทร์มา​ทอง​