อาจารย์วิรัชยา​ อิน​ทะ​กัน​ฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหารพื้นถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิรัชยา​ อิน​ทะ​กัน​ฑ์