อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบายความร้อน เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้าจากพลังงานลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย