อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหาร ขนมไทย อาหารว่าง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิรภัทร สิริบรรสพ