นายกิตติพงศ์ ติรณะรัต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาที่สอง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกิตติพงศ์ ติรณะรัต