อาจารย์สัญห์สรรป์ศร ยมสีดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สัญห์สรรป์ศร  ยมสีดา