นางสาวชฎาพัศฐ์ สุขกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชฎาพัศฐ์  สุขกาย