นายธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พฤติกรรมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์