นายชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า