อาจารย์ประดิพัทธ์ วิรามร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตรกรรม,วาดเส้น,ทัศนศิลป์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ประดิพัทธ์ วิรามร