อาจารย์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ,ผู้อพยพ,สุขภาพชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์