อาจารย์ธัชชัย อยู่ยิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Fixed point problems,Variational inequality problems,Equilibrium problems

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธัชชัย อยู่ยิ่ง