อาจารย์วิศิษฎ์​ มหานิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริการวิชาการระดับมัฐยม​ศึกษา,สอน​ฟิสิกส์,เล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิศิษฎ์​ มหานิล