อาจารย์รุ่ง​ทิวา​ ปราบ​ริปู​

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคนิคการเข้าสู่ชุมชน​,การวิจัยทางการศึกษา,จิตวิทยาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รุ่ง​ทิวา​ ปราบ​ริปู​