อาจารย์ลัดณา ศรีอัมพรเอกกถล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Management,Tourism management,Economics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ลัดณา ศรีอัมพรเอกกถล