ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร พรหม​โคตร​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปัญญา​ วัฒนธรรม​ การท่องเที่ยว​เชิง​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร พรหม​โคตร​