นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Artificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์