อาจารย์นฤดล​ สวัสดิ์​ศรี​

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการ​ ด้านการตลาด​ ด้านการทำวิสาหกิจเริ่มต้น​ Startup

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นฤดล​ สวัสดิ์​ศรี​