ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ​ ชุม​มณี​

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โรงสีข้าว, เครื่องกล​เกษตร, โรงงานน้ำ​ตา​ล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ​ ชุม​มณี​