อาจารย์อรุณ​ สนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหาร​ทรัพยากร​มนุษย์​ การเขียน​โครงการ​ แผน​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อรุณ​ สนใจ