นางสาวธัญลักษณ์ ศุภพลธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ 3 มิติ การถ่ายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว การถ่ายภาพสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ การออกแบบกราฟิก โลโก้ สร้างแบรนด์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธัญลักษณ์ ศุภพลธร