อาจารย์อัมพวัน​ วิริยะรัตนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ,ผลิตภัณฑ์เคมีเครื่องสำอางค์,ผลิตภัณฑ์เคมีทั่วไป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัมพวัน​ วิริยะรัตนกุล