รองศาสตราจารย์ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มลพิษทางอากาศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ธันวดี ศรีธาวิรัตน์