ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรา​ พงค์จันตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรา​ พงค์จันตา