อาจารย์กาญจนา ปินตาคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุข

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กาญจนา ปินตาคำ