อาจารย์ธัญญลักษณ์​ แซ่เลี้ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชาติ​พันธุ์​ศึกษา​ ภูมิภาค​ลุ่มน้ำโขงศึกษา และ​เย้าศึกษา​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธัญญลักษณ์​ แซ่เลี้ยว