นางสาวธนางกูร ขำศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวธนางกูร ขำศรี