ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตน้ำมัน ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากสารธรรมชาติ ศึกษาความสามารถยับยั้งจุลินทรีย์จากสารธรรมชาติ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาจากสารธรรมชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ