รองศาสตราจารย์สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การออกแบบกลยุทธ์ และ การจัดการเชิงกลยุทธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สัญญา เคณาภูมิ