อาจารย์กฤษฎา ตัสมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น,การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม,ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษฎา ตัสมา