อาจารย์กฤษณะ​ คำฟอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุข,การจัดการทรัพ​ยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม,สิ่งแวดล้อมศึกษา​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษณะ​  คำฟอง