ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล ขุนอาสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Pattern recognition systems,Speech processing systems,Automatic speech recognition

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล  ขุนอาสา