นางสาวสุทธิดา วิทนาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สารสกัดธรรมชาติ,ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ,เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุทธิดา วิทนาลัย