อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการโลจิสติกส์,การจัดการอุตสาหกรรม,การจัดการพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี