อาจารย์พัฒนภาณุ​ ทูลธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมสงเคราะห์​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัฒนภาณุ​ ทูลธรรม