นางสาวณัฏฐ์​ชา​นันท์​ วงค์​ชา​ลี​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โรคติดเชื้อ​ทางปรสิต​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฏฐ์​ชา​นันท์​ วงค์​ชา​ลี​