ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์​ พัน​ชะ​โก​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์​ พัน​ชะ​โก​