อาจารย์อลงกรณ์​ ฉัตร​เมือง​ปัก​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Industrial​ Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อลงกรณ์​ ฉัตร​เมือง​ปัก​