ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ