อาจารย์ซิมมี่ อุปรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ซิมมี่ อุปรา